BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC THỊNH PHÁT

         Áp dụng từ: 01/04/2023

                  ĐVT: kg/cây
STT Tên sản phẩm  Kg    STT Tên sản phẩm Kg   STT Tên sản phẩm Kg
1 TP 21 x 2,0 0.6   31 TP 114 x 2,8 5   61 TP 220 x 5,5 19
2 TP 21 x 2,6 0.8   32 TP 114 x 3,5 6   62 TP 220 x 7,0 24
3 TP 21 x 3,0mm 0.8   33 TP 114 x 3,8 6.5   63 TP 250 x 5,5 x 4m 25
4 TP 27 x 2,0 0.9   34 TP 114 x 4,0 8   64 TP 250 x 5,5 x 6m 37.5
5 TP 27 x 3,0mm 1.1   35 TP 114 x 5,0 9.5   65 TP 250 x 7,0 x 4m 30
6 TP 34 x 2,0 1.2   36 TP 120 x 3,5 7   66 TP 250 x 7,0 x 6m 45
7 TP 34 x 3,0mm 1.4   37 TP 120 x 5,0 10.5   67 TP 250 x 9,0 x 4m 39
8 TP 42 x 2,1 1.5   38 TP 130 x 5,0 11   68 TP 250 x 9,0 x 6m 58.5
9 TP 42 x 2,2 1.6   39 TP 130 x 7,0 16   69 TP 280 x 7,0 33
10 TP 42 x 2,6 1.8   40 TP 140 x 3,5 8   70 TP 280 x 8,5 39
11 TP 42 x 3,0mm 1.8   41 TP 140 x 4,5 10   71 TP 300 x 8,0 x 4m 38
12 TP 42 x 3,0 2   42 TP 140 x 5,0 13   72 TP 300 x 8,0 x 5m 47.5
13 TP 49 x 2,2 1.7   43 TP 140 x 5,5mm 12   73 TP 300 x 8,0 x 6m 57
14 TP 49 x 2,6 1.9   44 TP 140 x 7,0 17   74 TP 300 x 10,0 x 4m 48
15 TP 49 x 3,0 2.2   45 TP 150 x 5,0mm 14   75 TP 300 x 10,0 x 5m 60
16 TP 60 x 2,2 2   46 TP 168 x 3,5 10.5   76 TP 300 x 10,0 x 6m 72
17 TP 60 x 2,6 2.5   47 TP 168 x 5,0mm 12   77 TP 315 x 6,5 44
18 TP 60 x 3,0 2.9   48 TP 168 x 5,5mm 13   78 TP 315 x 8,5 48
19 TP 60 x 3,5 3.5   49 TP 168 x 5,5 15   79 TP 315 x 10,0 55
20 TP 60 x 4,0mm 3.6   50 TP 168 x 6,0 17   80 TP 315 x 12,1mm 68
21 TP 76 x 3,0 3.5   51 TP 168 x 7,0 20   81 TP 315 x 15,0 87
22 TP 76 x 3,2 4   52 TP 200 x 3,5 14   82 TP 350 x 8,5 57
23 TP 80 x 2,4 3   53 TP 200 x 5,0 18   83 TP 400 x 8,5 x 4m 65
24 TP 90 x 2,6 3.5   54 TP 200 x 5,5 19   84 TP 400 x 8,5 x 6m 97.5
25 TP 90 x 3,0 4   55 TP 200 x 5,5 x 4m 19   85 TP 400 x 10,0 x 4m 68
26 TP 90 x 3,5 4.5   56 TP 200 x 5,5 x 6m 27   86 TP 400 x 10,0 x 6m 102
27 TP 90 x 3,8 5   57 TP 200 x 7,0 24   87 TP 400 x 12,0 102
28 TP 90 x 4,0 6   58 TP 200 x 10,0 27   88 TP 500 x 15,0 160
29 TP 90 x 5,0 7.5   59 TP 220 x 3,5 15   89    
30 TP 114 x 2,6 4.5   60 TP 220 x 5,0 18   90    

                                                                                                                                                                                                                

 

NHẬN THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

Giỏ hàng